Покупка нерухомості в Туреччині

Покупка нерухомості в Туреччині іноземними ліцамістатья 35 Закону про власність №2644 у редакції ст. 19 Закону №4916 від 03.07.2003 свідчить:"Иностранные фізичні особи і торгові компанії, створюючі юридичну особу і створені за кордоном відповідно до законодавства своєї країни, володіють правом набувати нерухомого майна, що знаходиться в межах меж Турецької Республіки. Основоположним в застосуванні принципу взаємності є визнання іноземною державою за громадянами Турецької Республіки і турецькими торговими компаніями прав того ж об'єму, що і за своїми громадянами або торговими компаніями, створюючими юридичну особу і створеними відповідно до національного законодавства. Нерухоме майно, отримане по спадку громадянами іноземних держав, відносно яких принцип взаємності не застосовується, а також майно, що знаходиться на територіях, відносно яких діють законодавчі обмеження, конфіскується, а його власникові виплачується його вартість. Для придбання іноземними фізичними особами і торговими компаніями, створюючими юридичну особу і створеними за кордоном відповідно до законодавства своєї країни, нерухомого майна площею понад 30 га необхідно дозвіл Кабінету міністрів. Це положення не застосовується відносно нерухомого майна, отриманого по спадку. У разі негативного рішення надлишки площі конфіскуються, а власникові виплачується їх вартість. Виходячи з суспільних інтересів і безпеки країни, Кабінет міністрів визначає райони, відносно яких положення даної статті не застосовуються". Принцип взаїмностів Ухвалі Кабінету міністрів №2/13394 від 29.05.1940 роз'яснено, що слід розуміти під принципом взаємності. Згідно Ухвалі, умови взаємності припускають не тільки наявність законодавчої основи, але і практичного механізму їх застосування. У разі відсутності в іноземній державі механізму дотримання умов взаємності на практиці, відносно громадян цієї держави застосовуються обмеження, аналогічні що діє відносно громадян Турецької Республіки. Таким чином, про дотримання між Туреччиною і іноземною державою принципу взаємності з питання придбання нерухомого майна свідчить наявність законодавчої основи і механізму практичного її застосування. В зв'язку з цим, порядок придбання громадянином або торговою компанією іноземної держави нерухомого майна в Туреччині залежить від порядку його придбання в цій державі громадянином або торговою компанією Турецької Республіки, наявності законодавчо передбачених прав, а також механізму їх практичної реалізації. В результаті внесених до Закону змін основоположною умовою принципу взаємності, при збереженні умов законодавчої основи і механізму практичної реалізації, стало визнання іноземною державою за громадянами і торговими компаніями Турецької Республіки має рацію, рівних правам, визнаним цією державою за своїми громадянами або торговими компаніями створюючими юридичну особу і створеними відповідно до законодавства цієї держави. Рішення по заявках на придбання нерухомого майна громадянами держав, не включених на сьогоднішній день як в список країн, які дотримують відносно Туреччини принцип взаємності (87 країн), так і в список країн, які цей принцип не дотримують (35 країн), приймаються після запиту в Головне управління у справах нерухомості. Виключення з принципу взаїмностіпрі придбанні іноземними фізичними особами нерухомого майна наявність умов взаємності не є обов'язковою для наступних категорій громадян: а) Облич без громадянства (унаслідок відсутності держави, відносно якої застосовується принцип взаємності); б) Осіб, що володіють статусом біженця. Відповідно до Закону №359 від 26.08.1961 Туреччина приєдналася до Угоди про юридичний статус біженця від 28.07.1951 р., згідно ст.7/2 Якого відносно осіб, статусом біженця, що володіє, і що прожив на території держави 3 року, принцип взаємності не застосовується. При зверненні заявник повинен пред'явити документ, підтверджуючий статус біженця; у) Іноземних фізичних і юридичних осіб, що здійснюють інвестування в сферу туризму. Згідно ст. 8/е Закону про заохочення туризму № 2634, при придбанні згаданими особами нерухомого майна в туристичних районах і центрах принцип взаємності і інші передбачені відносно іноземців законодавчі обмеження не застосовуються. Законодавчі ограніченіяпрі придбанні нерухомого майна в Туреччині іноземні фізичні особи повинні дотримувати наступні законодавчі обмеження: А. Положенія Закону № 2565 Про закриті військові райони і зони безпеки, згідно яким продаж, передача в користування, здача в оренду іноземним фізичним і юридичним особам об'єктів нерухомого майна, розташованих у військових закритих районах і зонах безпеки, не представляється можливим. Б. Положенія ст.35 Закону про власність № 2644, згідно якому для придбання іноземними фізичними особами нерухомого майна площею понад 30 га необхідно дозвіл Кабінету міністрів (виняток становить нерухоме майно, отримане шляхом спадку). Примітка: Ст.87 Закону про село № 442 скасована, в зв'язку з цим іноземні фізичні особи дістали можливість набувати нерухомого майна, розташованого в сільській місцевості. Придбання в Туреччині нерухомого майна іноземними юридичними ліцаміс зміною ст.35 Закону про власність іноземні торгові компанії дістали можливість набувати в Туреччині нерухомого майна за умови дотримання принципу взаємності і передбачених законодавчих обмежень. Рішення про наявність умов взаємності ухвалюється за узгодженням з Міністерством закордонних справ. Відносно іноземних юридичних осіб діють ті ж законодавчі обмеження, що і відносно фізичних осіб. Придбання нерухомого майна компаніями за участю іноземного капіталапонятіє "компанія за участю іноземного капіталу" часто підміняють поняттям "Іноземна компанія". В зв'язку з цим слід зазначити, що компанії за участю іноземного капіталу створюються в Туреччині відповідності з Торговим кодексом Туреччини і реєструються в торговому реєстрі Туреччини. Таким чином, ці компанії діють в рамках правових норм Турецької Республіки. Їх капітал, частково або повністю, належить іноземним фізичним або юридичним особам. Іноземний статус утримувачів акцій не додає компанії статус іноземною, оскільки слід розрізняти "громадянство" компанії і громадянство утримувачів акцій. З моменту публікації 17 червня 2003 року в Офіційній газеті № 25141 набув чинності Закон № 4875 "Про прямі іноземних інвестиціях" від 5 червня 2003 року, який відмінив Закон, що діяв раніше № 6224 "Про заохочення іноземних інвестицій" від 18.01.1954. Положення нового Закону направлені на залучення і збільшення об'ємів іноземних інвестицій, захист прав іноземних інвесторів, перехід від принципу дозволів і узгоджень до принципу інформації і консультацій. В зв'язку з цим у відповідні підрозділи на місцях направлений циркуляр №1363-100/841 від 07.08.2003, в якому міститься інформація про порядок реалізації Закону. Згідно Закону № 4875 "Про прямі іноземних інвестиціях" відносно іноземних інвесторів застосовуються ті ж положення і правила, що і відносно місцевих інвесторів, скасований порядок отримання дозволу на інвестування, на створення компанії і тому подібне Юридичні особи, створені частково або повністю на основі іноземного капіталу, отримали права, рівні правам громадян Туреччини. Компанії за участю іноземного капіталу, які діятимуть в Туреччині відповідно до Закону № 4875 або створені раніше відповідно до Закону №6224 розглядаються як турецькі компанії за участю іноземного капіталу, виходячи з місця створення і місцезнаходження керівництва компанії. Заявки на придбання нерухомого майна, а також інших операції з реєстром власності, подані компаніями за участю іноземного капіталу (що отримали дозвіл на діяльність у відповідності Законом № 6224 "Про заохочення іноземних інвестицій" або створеними відповідно до Закону № 4875 "Про прямі іноземних інвестиціях"), розглядатимуться Управліннями реєстрації прав власності на умовах, що діють відносно компаній, створених на основі Торгового кодексу Туреччини. Переклад фінансових средствперевод через банки і приватні фінансові структури фінансових коштів для оплати вартості придбаного нерухомого майна (як за допомогою обміну іноземної валюти так і без нього), а також засобів отриманих як доходи від продажу або експлуатації нерухомого майна не підлягає яким-небудь обмеженням. Порядок подачі і розгляду заявоксогласно ст.26 Закону про власність № 2644 складання і оформлення документів, що стосуються нерухомого майна, знаходиться в компетенції Управлінь реєстрації власності. Іноземні громадяни, охочі придбати у власність нерухоме майно повинні звернутися в Управління реєстрації власності по місцю знаходження нерухомого майна. Необхідні документиїностранниє громадяни представляють той же набір документів, що і громадяни Туреччини. А. Фізічеськие ліца1. Свідоцтво про власність або документ з вказівкою номера ділянки (місцерозташування) нерухомого майна або усне заяви його власника;2. Посвідчення особи або паспорт, видані державою цивільної приналежності заявника, 2 фотографії 3х4;3. Довіреність, посвідчення особи і фотографія довіреної особи (при здійсненні операції довіреною особою), за відсутності одного з покупців - документ, що засвідчує особу (з фотографією) його представника, фотографії 3х4, довіреність. Б. Юрідічеськие ліца1. Компанії, створені відповідно до Закону про прямі іноземних інвестиціях № 4875 представляють отримані в Управлінні реєстрації торгового реєстру документи, підтверджуючі право набувати нерухомого майна, зразків підписів відповідальних осіб і довіреності для особи, що представляє інтереси покупателя.2. Компанії, створені в іноземній державі відповідно до законодавства цієї держави, представляють документи, підтверджуючі право набувати нерухомого майна, отримані в уповноваженому органі іноземної держави. Податки і збори за здійснення операції стягуються в тому ж розмірі, що і з громадян Турецької Республіки. Проте при необхідності виїзду на місцевість для позначення нерухомого майна на карті масштабу 1:25000, що додається до запиту, що направляється на аресу військових властей з метою отримання підтвердження розташування нерухомого майна, передбачуваного до придбання іноземною фізичною або юридичною особою, за межами закритих військових районів і зон безпеки, стягується плата, рівна вартості цієї послуги. Kh. Validi

НЕРУХОМІСТЬ В ТУРЕЧЧИНІ АЛАНІЯ АНТАЛІЯ МЕРСИН

Kh. Validi - Інвестиційна компанія ПЕТРОЛФІН